DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧

  • 29.11.2019
  • 17:53
  • Autor: Petr Mikula

Až 90 autobusů Iveco Crossway má do Ústeckého kraje dodat společnost Zliner. Kontrakt ale prošetřuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Do věci se nyní vložil i Krajský soud v Brně, který předběžným opatřením zakázal Dopravní společnosti Ústeckého kraje převzít od Zlineru zmíněné autobusy. Zprávám ze severu to potvrdila mluvčí soudu.

„Krajský soud v úterý 26. 11. na návrh žalobce SOR Libchavy spol. s r.o. vydal usnesení, kterým se Dopravní společnosti Ústeckého kraje a ZLINER s.r.o. zakazuje plnění kupní smlouvy z ledna 2019. Toto předběžné opatření bude trvat tak dlouho, dokud nebude rozhodnuto ve věci samé,“ shrnula verdikt mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová a dodala, že vydání rozhodnutí ohledně samotných smluv můžeme očekávat v řádu několika měsíců.

Pokusili jsme se zjistit, zda jsou autobusy vůbec vyrobené, popřípadě kdy by mohly být připravené. Společnost Zliner se k záležitosti nechce vyjadřovat a sdílnější nebyl ani výrobce autobusů z Vysokého Mýta. „S ohledem na to, že nadále probíhají řízení před ÚOHS ohledně uzavřených smluv a Iveco Czech Republic, a.s. není jejich účastníkem, nebudeme se k této záležitosti vyjadřovat,“ odpověděla stručně mluvčí IVECO BUS Katarína Němcová.

Dopravní společnost Ústeckého kraje je příspěvková organizace, kterou zřídil Ústecký kraj s cílem zajistit regionální autobusovou dopravu na svém území bez soukromých dopravců. Po celou dobu fungování této organizace ji ale doprovázejí kontroverze - nejen soudní spory a vyšetřování antimonopolního úřadu, ale i výrazně vyšší cena za poskytování služeb a astronomické výdaje na externí právní služby.

I přes tyto problémy ale Ústecký kraj za svým dopravcem stojí. „Ústecký kraj je ze strany své příspěvkové organizace průběžně informován o průběhu pořízení vlastních autobusů pro DSÚK. Příspěvková organizace má jednak dozorčí radu a pravidelně také probíhají společné porady s vedením organizace. Kroky ÚOHS jsou dle našeho názoru nestandardní podobně jako vedení celého správního řízení, z tohoto důvodu také mj. DSÚK podala správní žalobu proti rozhodnutí ÚOHS ve věci rámcových smluv na dodání autobusů,“ vyjádřil postoj kraje Vít Hnízdil z kanceláře hejtmana.

Opřel se přitom i do dopravce, který spoje zajišťoval v minulosti. „DSÚK byla zřízena proto, aby zajistila kvalitní autobusovou dopravu bez neustálých výpadků, jako tomu bylo v případě spol. TD BUS a.s. (dříve BusLine a.s.), což se jí od počátku daří,“ tvrdí Hnízdil. Na to ale ostře reaguje bývalý šéf TD BUSu Milan Toms: „Byl obecně nedostatek řidičů. To mělo své důvody. My jsme je včas žádali: ‚Máme nedostatek řidičů, pojďme upravit ty oběhy autobusů, nevozme vzduch atd., pojďme to odjezdit.‘ Na to ten kraj neslyšel a říkali jsme jim to rok dopředu. Pak se to vyhrotilo i kvůli nemocem a nastaly výpadky. A oni to pak převzali a zredukovali to o třetinu, protože ty řidiče taky neměli.“ Podle Tomse tak DSÚK zajišťuje méně spojů než chtěl kraj po TD Busu a navíc zajištění dopravy vyjde krajskou pokladnu skoro na dvojnásobek.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧