DSÚK: Scanie přebíráme. Tedy nepřebíráme. Vlastně přebíráme

  • 02.11.2019
  • 19:21
  • Autor: Petr Mikula

Komedie kolem přebírání autobusů Scania pokračuje. Jak už jsme několikrát informovali, Dopravní společnost Ústeckého kraje si je objednala na základě dílčích kupních smluv, které jsou podřízené rámcové smlouvě z ledna letošního roku. Tuto smlouvu zakázal plnit Úřad na ochranu hospodářské soutěže. O dílčích kupních smlouvách ale zatím nerozhodl, takže podle DSÚK platí.

Naposledy před týdnem ředitel DSÚK Milan Šlejtr tvrdil, že dokud ÚOHS nerozhodne, tak nové autobusy přebírat nebudou. Teď je ale vše jinak. Radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek na svém Facebooku oznámil, že DSÚK uvádí nové autobusy do provozu.

Už dříve jsme citovali následující vyjádření mluvčího ÚOHS Martina Švandy„V současné době (úřad) vede prvostupňová správní řízení o návrzích na zákaz plnění jednotlivých kupních smluv, rozhodnutí v těchto věcech zatím nebyla vydána. Je především na odpovědnosti zadavatele, aby si vyhodnotil rizika a uzpůsobil svůj postup současnému stavu, kdy je pravomocně uložen zákaz plnění rámcových smluv a současně jsou vedena řízení o uložení zákazu plnění smluv kupních.“

Mluvčí tak naznačuje, že ÚHOS může kupní smlouvy ještě zneplatnit. Není ale úplně jasné, co se pak stane s autobusy, které mezitím DSÚK odebere. V praxi totiž nelze vyloučit, že mu autobusy zůstanou a rozhodnutí antimonopolního úřadu bude jen formální. Podle námi oslovených odborníků na dopravu může být právě to cílem celého kontroverzního postupu.

Smlouvy na nákup více než 160 autobusů od společností Scania a Zliner přitom provázejí pochybnosti od samého počátku. Například, všech pět kupních smluv bylo na registru smluv uveřejněno 18. 1. 2019, tedy den poté, co začal přezkum antimonopolního úřadu. Kupní smlouvy byly navíc zveřejněné jen v rámci záznamů, které se týkaly smluv rámcových. Samostatné záznamy ke kupním smlouvám byly v registru uveřejněny až 6. 2. 2019, a až v těchto samostatných záznamech bylo uvedeno datum uzavření smluv 16. 1. 2019 (tedy před začátkem projednávání na ÚOHS)

Smlouvy jsou navíc v registru smluv uveřejněny ve formátu .doc (obvykle se přitom používá formát .pdf, tedy ofocená podoba uzavřeného dokumentu), takže z veřejných zdrojů nelze ověřit, kdy byly doopravdy uzavřené.

Datum uvedené v registru tak mohlo být záměrně změněno tak, aby byly smlouvy zdánlivě uzavřeny před zahájením správních řízení na ÚOHS. Nákup autobusů Dopravní společností Ústeckého kraje tak může mít nejen správní, ale možná i trestní dohru.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧