Komentář: Postupuje DSÚK s péčí řádného hospodáře?

  • 24.10.2019
  • 10:25
  • Autor: Petr Mikula

Ve Zprávách ze severu jsme před časem informovali o tom, že první autobusy Scania objednané na základě dílčích kupních smluv s Dopravní společnost Ústeckého kraje jsou vyrobené a připravené k převzetí. Několik jich je nyní vidět přímo v areálu Scanie, kde jsme je také vyfotili.

Ředitel DSÚK Milan Šlejtr na náš přímý dotaz odpověděl, že se autobusy převzít nechystají, dokud o kupních smlouvách nerozhodne antimonopolní úřad. Ten už na začátku roku zakázal plnění rámcové smlouvy, které jsou jednotlivé kupní smlouvy podřízené, a je tedy pravděpodobné, že stejně rozhodne i o nich. Ostatně i z chování DSÚK vyplývá, že zamítavé stanovisko antimonopolního úřadu očekává – jinak už by autobusy převzala. 

Znamená to tedy, že je vše v pořádku? Nejpozději od začátku letošního roku má přeci DSÚK důvod předpokládat, že autobusy pořízené na základě rámcových smluv nebude moci kupovat. Proč tedy vůbec jednotlivé autobusy objednávala? A kdo nakonec Scanii uhradí škodu za to, že v přesné specifikaci pro DSÚK vyrobila a v zelené grafice DÚK pomalovala několik nových autobusů?

Veřejný zadavatel si přeci nemůže dovolit postupovat se stejnou velkorysostí jako soukromý dopravce. Zvlášť v situaci, kdy se do údajné časové tísně, ve které se vydal nakupovat autobusy přímým oslovením konkrétních firem, dostal výhradně svým dosavadním nekompetentním přístupem. V situaci, kdy má navíc řadu dalších možností, jak situaci řešit.

A především, uvědomují si svoji odpovědnost ti, kteří byli zvoleni, aby odpovědně hospodařili s veřejnými zdroji?

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧