Ústecký kraj: Nejen drahé autobusy, ale také právní služby 🎧

  • 04.10.2019
  • 18:03
  • Autor: Petr Mikula

Téměř 65 milionů korun utratil Ústecký kraj v posledních třech letech za externí právní služby týkající se dopravní obslužnosti. Vyplývá to z odpovědi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejněné na stránkách kraje (zde).

Pro představu, jen v letošním roce vyplatil Ústecký kraj právníkům každý den přes 85 tisíc korun. To jsou peníze, na které si v průměru přijdou tři pracovníci v sociálních službách za celý měsíc náročné práce.

Jediným příjemcem astronomické částky je prominentní advokátní kancelář SKILS s.r.o. (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o.), jejímž řídícím partnerem je známý pražský advokát Karel Muzikář.

Vysoké výdaje na externí právní služby zdůvodňuje Ústecký kraj především vysokými částkami, kterých se právní poradenství týká: „Právní poradenství a zastupování v řízeních před správními úřady a před správními a civilními soudy v rámci řady sporů mezi Ústeckým krajem a společností DPÚK a.s., jež se týkaly tvrzených nároků uvedeného dopravce v souhrnné výši několika miliard Kč.“ Nebo „Právní poradenství a zastupování v rámci řízení týkajících se sporů s dalšími dopravci týkajících se nároků ve výši desítek milionů Kč ze smluv o veřejných službách v souvislosti se zajišťováním dopravní obslužnosti.“

Jiné kraje si přitom dokážou v podobné situaci vystačit s výrazně menšími částkami. Jak Zprávám ze severu sdělil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla, letos celý úřad utratil za právní služby jen něco málo přes 600 tisíc korun. Středočeský kraj pak smlouvy s externími právníky zrušil úplně.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧