Cena vody v Severních Čechách bude letos nižší než loni

  • 21.01.2020
  • 12:24
  • Autor: rtmplus

Voda v Severních Čechách je od 1. ledna o pár korun dražší. Za 1 m3 teď odběratelé zaplatí
přes 103 Kč. Od května ale cena vody opět klesne, a to díky změně výše DPH z 15 na 10%.

Cenu vodného a stočného vyhlašují Severočeské vodovody a kanalizace vždy jednou ročně, a to k 1.
lednu. Loni lidé za 1 m3 zaplatili 99,55 Kč, od nového roku je to 103,39 Kč. Více k tématu generální
ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák: „Tato částka se často redukuje na
jediné číslo, což je cena vody. Je ale důležité si uvědomit, že se jedná vlastně o platbu za 2 služby.
Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do statisíců
objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, je náročný
a nákladný proces, který vyžaduje značné investiční prostředky.“ Odběratele ale čeká dobrá zpráva,
od května se sníží DPH z 15 na 10%, takže 1 m3 vody bude stát 98,91 Kč. Předseda představenstva
severočeské vodárenské společnosti Tomáš Indra dodává: „Navzdory rostoucím cenám stavebních
prací, energií a lidské práce se nám ale daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální
únosnosti, tj. pod 2% z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovnání s tímto ukazatelem cena
vody již několik let dokonce klesá.“ Toto snížení ceny vody poznají odběratelé v ročním vyúčtování,
kdy se jim změna DPH započítá poměrně podle termínu odečtu vodoměru a následné fakturaci.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧