V Liberci vzrostou ceny pohřebních služeb

  • 17.01.2020
  • 11:54
  • Autor: rtmplus

V Liberci od letošního roku vzrostou ceny pohřebních služeb. Základní obřad bez květin
tedy vyjde obyvatele na zhruba 20 200 korun. Hlavním důvodem je nejen růst cen za
energie, ale také vyúčtování oprav v krematoriu, které město muselo za poslední dva roky
uskutečnit.

Liberec převzal do své správy krematorium v roce 2018 a od té doby se stará nejen o pohřby, ale také
o samotné služby, v rámci kterých čeká obyvatele několik změn. „Od 25. ledna letošního roku dochází
k mírnému zvýšení jednotlivých pohřebních úkonů. Město přebralo krematorium ve velmi
zdevastovaném stavu. Muselo jej opravit, tudíž odpisy za tyto opravy se musejí zohlednit v cenách,“
vysvětluje David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku Magistrátu města Liberec.
Služba, jejíž cena se zvýší nejvýrazněji, je samotný žeh, který bude zhruba o 180 Kč dražší než
doposud. Podle Davida Novotného bylo třeba zohlednit zvýšení ceny plynu, náklady na opravy
technologické části krematoria a cenu lidské práce. Kompletní pohřeb bez květin ve velké obřadní síni
vyjde tedy na zhruba na 20 200 Kč. Pokud jde o budovu krematoria, plánuje ji město zvelebovat i
nadále, např. vybudovat výtah, aby se do obřadní síně dostali všichni i vozíčkáři nebo staří lidé,
kterým schody působí problémy. Kompletní přehled cen za pohřební služby mohou zájemci najít na
stránkách www.pohrebvliberci.cz.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧