Liberecký kraj letos podpoří prevenci kriminality

  • 17.01.2020
  • 11:50
  • Autor: rtmplus

Liberecký kraj letos vyhlásí dotační programy na podporu prevence kriminality v regionu.
Obcím na tyto aktivity poskytne necelých 400 tisíc Kč. Díky finanční podpoře by se měly v
kraji zmírnit různé formy násilí, a to zejména na školách.

Šikana nebo kriminalita se v dnešní době vyskytuje v mnoha podobách. Vzhledem k tomu, že se stává
stále větší hrozbou, vedení Libereckého kraje se rozhodlo zakročit a pomocí některých dotačních
titulů chce rostoucí kriminalitě v regionu zamezit. Hejtman Martin Půta říká: „Je to takový drobný
pokus, jak pomáhat řešit některé problémové jevy ve školách, šikanu a podobné záležitosti.
Podporujeme to, aby když v některé lokalitě nastane problém, tak ředitel školy nebo starosta se mohl
obrátit na nějakého odborníka a došlo k okamžitému poradenství, neprobíhalo to jen někde pod
povrchem. Pak se situace většinou řeší, až když nastane opravdu velký problém.“ S kriminalitou prý
v posledních letech bojuje i statisícový Liberec. Policie se zde také rozhodla nasadit tzv. asistenty
prevence kriminality. Projekty proti kriminalitě a šikaně prý uvítá i řada škol v kraji. V souvislosti s tím
některé zdejší školy spolupracují s příslušnými komunitními středisky nebo organizacemi, jako např.
Maják nebo Středisko výchovné péče Čáp. Na podporu prevence kriminality v regionu vynaloží letos
Liberecký kraj necelých 400 tisíc Kč.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧