Ohrazenice zrekonstruují okolí hasičské nádrže

  • 16.01.2020
  • 11:58
  • Autor: rtmplus

Ohrazenice chystají revitalizaci okolí požární nádrže. Vzniknout by tam měla sportovně
relaxační plocha a také nová kontejnerová stání. Zakázka se v současné době soutěží a
rekonstrukce by měla vyjít na několik milionům Kč.

Tělo hasičské nádrže v Ohrazenicích prošlo rekonstrukcí zhruba před 4 lety. Okolí se ale nijak
neupravovalo, a proto na něj přijde řada letos. Je hotová projektová dokumentace na tuto úpravu,
soutěží se dodavatel a celé okolí by se mělo proměnit na sportovní a oddychovou zónu. Prostor
kolem nádrže se osadí lavičkami a spojí se s ulicí, která prochází nad nádrží. Vznikne tu také mlatová
cesta a nová výsadba. Revitalizací projde i 2. strana nádrže, kde bude mimo jiné i nové kontejnerové
stání. Přestavbu okolí požární nádrže ale bude muset obec zkoordinovat s Povodím Labe, které se
chystá na kompletní rekonstrukci koryta Ohrazenického potoka. Tato rekonstrukce by podle
vyjádření Povodí Labe měla začít letos v létě a skončit by měla v říjnu příštího roku. Základem
rekonstrukce je odstranit betonové panely, kterými je Ohrazenický potok opevněn, a nahradit je
kamenitou úpravou, která bude pevná, ale zároveň bude přirozenější vůči terénu. Úprava se týká
celého zhruba 3 km dlouhého úseku potoka a náklady se zatím odhadují na 10 milionů Kč.
Ohrazenice tuto rekonstrukci vítají, a to hlavně proto, že je potok spolu s nádrží, spodními vodami a
studánkou důležitou zásobárnou vody.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧