Rekonstrukce Vodní nádrže Harcov v Liberci se zpozdí

  • 15.01.2020
  • 10:54
  • Autor: rtmplus

Rekonstrukce Vodní nádrže Harcov v Liberci letos nezačne. Povodí Labe, které ji mělo za
300 milionů Kč opravit, totiž nezískalo stavební povolení. Plánovaná rekonstrukce se tedy
odsune nejspíš až na příští rok.

O rekonstrukci Vodní nádrže Harcov se mluví už několik desítek let. Intenzivněji se jí Povodí Labe
začalo zabývat v posledních 2 letech. Mluvčí Povodí Labe Hana Bendová k tématu řekla:
„Rekonstrukce Harcovské přehrady je naplánovaná již nějaký čas, ale bohužel nabrala zpoždění.
Zatím stále ještě nemáme vydané stavební povolení. Nejnovější informace je, že toto povolení by
mohlo být vydáno do konce února, pak musí uběhnout měsíc, než nabyde právní moci a pak bude mít
projektant 4 měsíce na zpracování projektové dokumentace.“ Teprve potom bude moci Povodí Labe
vybrat zhotovitele. Všechny zmíněné administrativní úkony budou tedy hotové až na podzim
letošního roku. Takže začátek stavby se posouvá až na začátek příštího roku, což potvrdila i mluvčí
Povodí Labe. Stavba by měla trvat asi 3 roky. Do rekonstrukce se zapojí i Liberec tím, že plánuje
vyčistit vodu odkanalizací všech slepých přípojek. V oblasti komunikace Zvolenská bude vybudován
chodník a cyklostezka a z druhé strany město nainstaluje nové osvětlení a mobiliář. Všechny tyto
projekty by chtěl Liberec s Povodím Labe propojit, a to hlavně proto, aby ušetřil co nejvíc peněz.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧