Zámek v Zákupech řeší havarijní stav hospodářského dvora

  • 14.01.2020
  • 14:08
  • Autor: rtmplus

Zámek v Zákupech aktuálně intenzivně řeší havarijní stav přilehlého hospodářského dvora.
Před pár dny se totiž v části objektu zbortila zeď, jejíž oprava je ale plánovaná až na jaro.
Poté chce správa zámku začít s kompletní rekonstrukcí části objektu.

Historický zámek v Zákupech dostal po roce 1918 do svého vlastnictví stát. Především areál
hospodářského dvora je od té doby v dezolátním stavu. To prokázala i havárie, která se stala ve
čtvrtek 9. ledna. Kastelán zámku Zákupy Petr Weiss situaci přiblížil slovy: „Jakmile došlo ke zřícení zdi
v severní části hospodářského dvora, ihned jsme povolali záchranné složky. Důvodem zřícení bylo
dlouhodobé zatékání, čímž došlo k porušení svislých i vodorovných konstrukcí.“ Zřícená zeď by měla
být provizorně zajištěna až za několik měsíců. Proto by se lidé aktuálně neměli pohybovat v okolí
tohoto objektu, hrozí zde nebezpečí úrazu. Místo, kde se zeď hospodářského dvora zřítila, navštívil i
statik, který konkrétní příčiny nehody zjišťuje. Situaci aktuálně řeší správa zámku s Národním
památkovým ústavem. Ředitel územní památkové správy na Sychrově NPÚ Miloš Kadlec k situaci
říká: „V současné době jednáme s projektantem, aby urychleně navrhl práce, které je nezbytně nutné
provést ke stabilizaci, aby nedocházelo k dalším destrukcím. Pochopitelně se budeme snažit z důvodu
havarijního stavu získat finanční prostředky.“ Po opravě zdi by měla začít kompletní rekonstrukce
části objektu. Podle ujištění Petra Weisse se jižní křídlo rekonstrukce dočká, aktuálně probíhá 2. fáze
výběrového řízení. Celý areál hospodářského dvora je prý v investičním plánu jak České republiky, tak
i Národního památkového ústavu. Ten na záchranu jeho nejcennější části získal před 2 lety i
evropskou dotaci přes 95 milionů Kč.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧