Hrádek nad Nisou dokončil dostavbu učeben na ZŠ Lidická

  • 14.01.2020
  • 14:04
  • Autor: rtmplus

Na Základní škole Lidická v Hrádku nad Nisou skončila dostavba odborných učeben. Nově
se děti mohou těšit výuce robotiky, která je podle vedení školy i města v současné době
velmi důležitá. Zároveň ve škole vznikly také učebny pro výuku jazyků, fyziky a přírodních
věd.

Dostavbu nových odborných učeben na ZŠ Lidická plánovalo vedení školy společně s Hrádkem nad
Nisou. Po několika měsících intenzivní práce se projekt podařilo dokončit a škola se teď může chlubit
moderními prostory, které odpovídají požadavkům dnešní doby. Podle starosty Hrádku nad Nisou
Pavla Farského to bylo poměrně náročné, ale situaci zvládli. Z celého projektu byla nejdražší výstavba
učebny robotiky. Hlavním cílem nového výukového programu je dětem co nejvíce přiblížit technické
obory. Mohou se naučit využívat 3D tisk nebo robotické stavebnice. Zvládnutí těchto zkušeností
dětem pomůže do budoucna např. na středních školách se snáze naučit programování. Celý projekt
ale nebyl zaměřený jen na výuku robotiky. V rámci této investiční akce se ve škole zrekonstruovaly i
učebny pro výuku jazyků a přírodních věd.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧