Stanice technické kontroly v kraji procházejí kontrolami

  • 14.01.2020
  • 14:03
  • Autor: rtmplus

Stanice technické kontroly v Libereckém kraji letos opět projdou důkladnými prohlídkami.
Jejich cílem je především prověřit to, jestli kontroly vozidel probíhají podle stanovených
pravidel. Krajský úřad si na základě toho zároveň každý rok vede také statistiky o stavu
vozidel v regionu.

V Libereckém kraji je celkem 14 stanic technické kontroly a Krajský úřad provádí jejich kontroly
pravidelně. Každoročně se snaží prověřit činnost 7 z nich, takže každou STK úřad kontroluje 1x za 2
roky, i když zákon nařizuje jejich kontroly 1x až za 3 roky. Podle vyjádření zástupce tohoto úřadu
vloni našli 8 porušení a uložili pokuty v souhrnné výši 53 tisíc Kč. Prohlídka probíhá stejně jako
standardní technická kontrola. „Vytipujeme si náhodné vozidlo, které po ukončení kontroly státního
dozoru jde na opakovanou kontrolu státního dozoru, která probíhá za účasti kontrolního orgánu.
Výsledky obou kontrol u tohoto vozidla se následně porovnávají,“ vysvětluje Jan Čáp, vedoucí odboru
dopravy Krajského úřadu LK. Kontroly z úřadu hodnotí to, jak technik při prohlídce postupuje, např.
jde o nedodržení stanoveného postupu, dále kdy technik vyhodnotí některou závadu subjektivně a
do protokolu o technické prohlídce ji buď neuvede vůbec, nebo ji neuvede jako vážnou či
nebezpečnou. V souvislosti s kontrolami provádí Krajský úřad pravidelně každý rok statistiky. Podle
nich je v provozu 90 % vozidel ze všech kontrolovaných vozidel.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧