Obyvatelé Semil opět rozhodli o některých letošních investicích

  • 14.01.2020
  • 14:02
  • Autor: rtmplus

Obyvatelé Semil v novém roce opět rozhodli o některých letošních investicích. Opravit by
se měla například místní skautská klubovna a schodiště u kostela svatého Petra a Pavla.
Město plánuje také pokračovat na dalších investičních akcích z minulého roku.

Participativní rozpočet funguje v Semilech úspěšně už několik let. Město bylo dokonce jedno z
prvních v České republice, které tento typ rozpočtu zavedlo. Podrobnosti vysvětluje místostarosta
Semil Tomáš Sábl: „Občané v průběhu jara mohou navrhovat jednotlivé projekty, následně je posoudí
odbor rozvoje a správy majetku a stanoví hodnotu daného projektu nebo alespoň hrubý odhad jeho
ceny. Výbor pro rozvoj města tyto projekty posoudí a zařadí do hlasování.“ Valná většina návrhů,
které se dostanou do participativního rozpočtu, jsou oprávněné požadavky občanů. Pro vedení města
je to určitý signál, co si občané opravdu přejí. Každoročně si obyvatelé Semil mohou vybrat z několika
projektů. Letos hlasovali např. pro částečnou rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla. Tam projde
opravou spodní část schodiště. Jako 2. projekt si vybrali modernizaci skautské klubovny, která by
měla zároveň vyřešit její nízkou kapacitu. Podle zastupitelů byly oba projekty navrženy již v loňském
roce, ale neumístily se na realizovatelných příčkách. Lidé mohli opět hlasovat elektronicky nebo na
podatelně městského úřadu. Město má v plánu pokračovat i na některých investičních akcích z
minulého roku, jako je například přestavba budoucí Základní umělecké školy.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧