Liberecká ZŠ v ulici Na Výběžku má novou fasádu

  • 10.01.2020
  • 13:54
  • Autor: rtmplus

Liberecká Základní škola Na Výběžku se chlubí novou fasádou. Historická část školy dostala
nový kabát na sklonku loňského roku, a to za necelých 5 milionů Kč. Škola ve spolupráci s
městem plánuje ještě další opravy, v rámci kterých se zmodernizují odborné učebny.

Pro opravu fasády historické části liberecké základní školy v ulici Na Výběžku se rozhodlo město
hlavně kvůli problémům se zatékáním v suterénu, poškozena byla i fasáda. Bylo tedy nutné provést
sanační práce. Práce na nové fasádě trvaly zhruba 4 měsíce, byla provedena velice citlivě se
zachováním původních prvků a město prý ani nepotřebovalo souhlas památkářů. Součástí stavby byla
i částečná oprava jižní části střechy. Dále bude třeba zrekonstruovat moderní budovu této ZŠ, která
pochází z roku 1996. Půjde o rekonstrukci odborných učeben. Aktuálně je zpracovaná projektová
dokumentace, samotné opravy by měly proběhnout ještě letos.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧