Na kolejích Libereckého kraje je nebezpečno, bulharští strojvedoucí Arrivy neumí česky

  • 17.12.2019
  • 21:35
  • Autor: Petr Mikula

Bulharský strojvedoucí ve starém německém vlaku z 80. let, který je do horského provozu naprosto nevhodný (má výkon jen 5,25 kW na tunu a velmi špatné adhezní vlastnosti, česky řečeno se nadměrně prokluzuje), nevyjel stoupání z Turnova do Sychrova a musel se vracet. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ovšem měla zásadní problém, protože strojvedoucí Arrivy se zaměstnanci obsluhy dráhy nekomunikoval a dlouho nebylo jasné, co se s vlakem na jednokolejné trati děje.

Další den stojí vlak Arrivy na libereckém nádraží na jedné z kolejí pro osobní vlaky. Výpravčí mu nařídil přejezd na jinou kolej. Bulharský strojvedoucí na žádost staničního výpravčího sice dvakrát odpověděl, že rozumí. Kolej ale neuvolnil a signalista SŽDC musel za ním osobně dojít mu „rukama nohama“ vysvětlit, co má udělat. To zablokovalo vjezd rychlíku Českých drah z Pardubic, který tak zbytečně čekal před stanicí.

Podobně vázla komunikace na trati Železný Brod – Tanvald, kde se vlaky opakovaně nehlásily a nereagovaly na výzvy dispečera. Strojvedoucí Arrivy tak připravili horké chvilky zaměstnancům SŽDC, kteří jsou odpovědni za bezpečnost provozu na trati.

Situace došla tak daleko, že krátce po 13. hodině vedení SŽDC vydalo pokyn, že na tratě nesmí být vpuštěny žádné vlaky, kde strojvedoucí má nahlášený mobilní kontakt s bulharským předčíslím +359. Podle Arrivy jde o administrativní chybu a všichni strojvedoucí už budou mít nahlášené číslo na služební mobil s českým číslem. To ale nevyřeší základní problém v komunikaci, kdy strojvedoucí Arrivy nerozumí ani základním pokynům nutným pro bezpečný provoz železnice.

Kauzy

DSÚK nemůže převzít autobusy od Zlineru 🎧